Kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema. Prekės klasifikavimas


Vilnius Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjasNijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant: ieškovų atstovei adv.

Vilijai Viešūnaitei, atsakovo atstovui adv. Linui Jakui, trečiojo asmens atstovei D. Trečiasis asmuo byloje Kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema Respublikos valstybinis patentų biuras. Ieškovų atstovė nurodė, kad atsakovas A. Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui m. Šis prekių ženklas yra tapęs aukščiausios klasės atitinkamų paslaugų sinonimu.

Vilniaus apygardos teismas m.

Kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema. Tarptautinė registracija

Tarybos reglamento Nr. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ieškovų Bendrijos prekių ženklų galiojimas buvo išplėstas Lietuvos Respublikos teritorijos atžvilgiu. Teismas atmetė atsakovo argumentus dėl teritorialumo principo, dėl teisinės apsaugos netaikymo ieškovų įregistruotiems Bendrijos prekių ženklams. Teisė į prioritetą reiškia, kad nustatant teisių pirmenybę prioriteto data yra laikoma Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo data. Paraiška Bendrijos prekių ženklui, kuriai buvo suteikta padavimo data, valstybėse narėse prilyginama įprastu būdu paduotai nacionalinei paraiškai.

Teismas nurodė, kad ieškovai prekių ženklą BUDDHA BAR pradėjo naudoti dar metais, tai yra žymiai anksčiau nei atsakovas pateikė įregistruoti prekių ženklą LA BUDDHA BAR, kad daugelyje pasaulio valstybių jie naudoja šį prekių ženklą klubų, pasilinksminimo, pramogų, maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugoms žymėti, kad šis prekių ženklas yra tapęs aukščiausios klasės atitinkamų paslaugų sinonimu.

Ieškovų teikiamos ženklu BUDDHA BAR pažymėtos paslaugos buvo ir yra plačiai reklamuojamos daugelyje pasaulio valstybių įvairiose žiniasklaidos priemonėse, šiomis paslaugomis naudojasi daug pasaulio muzikos, kino, sporto, politikos bei kitų veiklos sričių įžymybių.

Tai įrodo aukštą paslaugų lygį, kokybę bei žinomumą. Tai taip pat įrodo didelį šio prekių ženklo populiarumą dvejetainiai variantai kaip statyti žinomumą visame pasaulyje.

kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema 2022 m dvejetainių opcionų brokerių reitingas

Teismo įsitikinimu, nėra pagrindo nesutikti su ieškovų motyvais, kad visos aukščiau nurodytos aplinkybės įrodo, jog atsakovas turėjo galimybę žinoti apie ieškovų prekių ženklą BUDDHA BAR, apie jo intensyvų ir sėkmingą naudojimą. Atsakovas nurodė, kad jam priklausančios bendrovės užsiima restoranų, barų, renginių organizavimo veikla, tai yra veikla, panašia į ieškovų veiklą. Tai leidžia daryti išvadą, jog toje pačioje veiklos srityje kaip ir ieškovai veikiantis atsakovas, savo vardu registruodamas ginčo prekių ženklą, galėjo ir turėjo žinoti apie konkurentų ilga laiką naudojamą bei gerai žinomą prekių ženklą BUDDHA BAR, tai yra turėjo kinijos prekių ženklų klasifikavimo kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema, kad subjektinė teisė į šį prekių ženklą priklauso ieškovams, o ginčo ženklą registravo siekdamas pasinaudoti šio prekių ženklo reputacija.

Atsakovas nenaudojo ir nenaudoja prekių ženklo LA BUDDHA BAR, todėl dvejetainiai variantai apakah itu jo argumentai, kad paraiškos pateikimo ženklo registracijai metu jis turėjo rimtų ketinimų šį ženklą naudoti savo veikloje. Atsakovas A. Skunde rašoma: 1. Atsakovas, m. Ieškovų užsienio valstybėse įregistruoto tarptautinio prekių ženklo galiojimas nebuvo išplėstas į Lietuvą.

Lietuvos vidutiniam vartotojui toks prekės ženklas net šiandien neturi jokio žinomumo ar reputacijos. Tai, kad ieškovų prekės ženklas buvo įregistruotas įvairiose užsienio valstybėse, neįrodo, jog atsakovas turėjo žinoti apie ieškovams priklausančią teisę į ginčijamą prekės ženklą. Prekių ženklų teisėje galioja teritorialumo principas. Ieškovų prekių ženklai nėra nei reklamuojami, nei žinomi Lietuvoje, o tai, kad šie žymenys yra registruoti užsienio valstybėse - savaime neįrodo, kad yra populiarūs ir žinomi visame pasaulyje.

  • Taivano prekių ženklų klasifikavimo sistema, Muitų labirintai - įveikiami - Verslo žinios Turinys Aktualija Pašto siuntose atkeliavo, įtariama, padirbtos prekės Vilniaus Pašto pervežimo centre muitinio tikrinimo metu muitininkai sulaikė 7 pašto siuntas su įvairiomis prekėmis, kurios pagamintos, kaip įtariama, pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises.
  • Akcijų pasirinkimo sandoriai įprastos pajamos arba kapitalo prieaugis

Teismas, konstatuodamas atsakovo nesąžiningumą, nepagrįstai rėmėsi tik prielaida apie turėjimą žinoti, bet kartu neįvertino, kad atsakovas nesiekė pasinaudoti ieškovų prekės ženklo reputacija ir jai nepakenkė, nes ieškovų prekės ženklas atsakovo paraiškos padavimo metu nebuvo žinomas ir naudojamas Lietuvoje, neturėjo jokios reputacijos Lietuvos vartotojams. Atsakovas pagrįstai tikėjosi, jog prekės ženklą registruoja sąžiningai, teisėtai, nepažeisdamas teisės aktų ar tretiesiems asmenims priklausančių nuosavybės teisių ir palaipsniui ruošėsi komercinėje veikloje pradėti naudoti atsakovui išimtine teise priklausantį prekių ženklą.

Teismas netinkamai aiškino ir taikė Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies normą, Europos Sąjungos Tarybos m. Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo su pakeitimais a straipsnį, nesirėmė OHIM praktika, o tai sąlygojo CPK straipsnyje numatytų materialinės teisės normų pažeidimą. Ieškovų atstovė nurodo, kad prekių ženklų teisėje galiojantis teritorialumo principas nėra absoliutus. Apelianto teiginiai, jog paraiškos padavimo datai ieškovai nebuvo padavę paraiškos ženklo BUDDHA BAR registracijai Lietuvos Respublikoje, be to, ieškovų užsienio valstybėse įregistruoto tarptautinio prekių ženklo galiojimas nebuvo išplėstas į Lietuvą, šios bylos kontekste neturi kinijos kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema ženklų klasifikavimo sistema.

Joje nurodyta, kad vienas iš kriterijų, reikšmingų sprendžiant dėl nesąžiningų ketinimų fakto, yra tai, ar atsakovas žinojo ir galėjo žinoti apie atitinkamą kitam asmeniui priklausančią subjektinę teisę.

  1. Jav prekių ženklų klasifikavimo sistema.
  2. Juostelės prekybos strategija Kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema EUIPO vaidmuo tarptautinėje sistemoje yra panašus į nacionalinių tarnybų vaidmenį.

Ieškovai neįrodinėjo prekių ženklo BUDDHA BAR plataus žinomumo Lietuvos vartotojų tarpe, o siekė įrodyti, kad atsakovas per savo vykdomą veiklą turėjo galimybę žinoti apie šį prekių ženklą bei kitas apelianto nesąžiningumą patvirtinančias aplinkybes, ką ir įrodė. Prekių ženklo registracija dėl nesąžiningų ketinimų gali būti pripažįstama negaliojančia net ir tuo atveju, kai registraciją ginčijantiems asmenims priklausantys ženklai nėra registruoti. Ieškovų Bendrijos prekių ženklų galiojimas pagal Reglamento nuostatas buvo išplėstas Lietuvos Respublikos teritorijos atžvilgiu.

ZOJE siuvimo masinu kompanija

Apeliacinis skundas atmestinas. Išanalizavusi faktines bylos aplinkybes ir įvertinusi skundžiamo teismo sprendimo bei šalių procesinių dokumentų turinį, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad patenkindamas ieškovų ieškinį pirmosios instancijos teismas bylą išsprendė teisingai.

kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema variantas dvejetainis bitkoinų milijonierius lambo darbas kursenuose

Lietuvai m. Tarybos reglamento EB Nr. Reglamento preambulės nuostatose įtvirtinta, kad Bendrijoje įdiegiama tokia prekių ženklams skirta tvarka, kuri, taikant vieną procedūrų sistemą, leistų įmonėms gauti vienodą pasirinkimo sandorio testas suteikiantį Bendrijos prekių ženklą, galiojantį visoje Bendrijos teritorijoje, kadangi Bendrijos prekių ženklui taikomas jo vieningumo principas. Nuo Lietuvos įstojimo į ES momento Bendrijos prekių ženklai Lietuvoje turi tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir nacionaliniai prekių ženklai.

Reglamento 16 straipsnyje nustatyta bendra taisyklė, kad Bendrijos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visai Bendrijos teritorijai taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje.

Lietuvos stojimo į ES akto II priede Bendrijos prekių ženklas išdėstyto Reglamento pakeitimo a straipsnio Nuostatos, susijusios su Bendrijos plėtra 1 dalyje nustatyta, kad nuo Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo dienos, Bendrijos prekių ženklo, įregistruoto ar taikomo pagal šį Reglamentą iki įstojimo dienos, galiojimas išplečiamas tų valstybių narių teritorijos atžvilgiu, siekiant užtikrinti vienodą galią visoje Bendrijoje.

Nuo paraiškos padavimo datos iki ženklo registracijos liudijimo išdavimo pareikštam registruoti prekių ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga, o pareiškėjas įgyja pirmumo teisę į ženklą PŽĮ 12 str. Ieškovai nebuvo padavę paraiškos registruoti jų prekių ženklus Lietuvos Respublikoje.

Pastebėtina, kad atsakovo prekių ženklas nacionaliniame prekių ženklų registre įregistruotas m.

Paskutiniai

Lietuvos teritorijoje jau galiojant įregistruotiems ieškovų Bendrijos prekių ženklams. Taigi šioje situacijoje tiek ieškovų Bendrijos prekių ženklams, tiek ginčijamam atsakovo prekių ženklui nuo m. Lietuvos teritorijoje galiojo vienoda teisinė apsauga.

Vertindamas šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog atsakovo argumentai dėl teritorialumo principo veikimo bei teisinės apsaugos ieškovų įregistruotiems Bendrijos prekių ženklams netaikymo yra atmestini.

Nuo m.

kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema už atviros prekybos sistemos pliusus ir minusus

PŽĮ 7 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostata apie tai, kad ankstesniuoju laikytinas Bendrijos prekių ženklas, jeigu jo paraiškos padavimo data pagal Reglamentą yra ankstenė už paraiškos registruoti tapatų ar klaidinamai panašų prekių ženklą nacionaliniame prekių ženklų registre padavimo datą, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo nuo jos įstojimo į ES dienos.

Taigi visapusiška teisinė apsauga ieškovų įregistruotiems Bendrijos prekių ženklams Lietuvos teritorijoje įsigaliojo nuo m.

Reikalavimai, nustatyti PŽĮ 7 straipsnyje, siejami su kitų prekių ženklų savininkų ankstesnėmis teisėmis ankščiau paduota paraiška, ankščiau įregistruotu prekių ženklu. PŽĮ 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą turėdamas nesąžiningų ketinimų.

Prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia nesąžiningų ketinimų paduodant paraišką registruoti prekių ženklą pagrindu yra išimtinio pobūdžio ultima ratio priemonė, siekiant apginti kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema asmens teises į atitinkamą prekių ženklą ar naudojamą žymenį.

Pranešimų naršymas

Konvencijos 10bis straipsnio taikymas suteikia Konvencijos valstybėms narėms galimybę atmesti arba pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, jeigu ta registracija yra nesąžiningos konkurencijos aktas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia dėl nesąžiningos konkurencijos, reiškia, jog atsakovas, pareikšdamas registruoti prekių ženklą, atliko nesąžiningos konkurencijos veiksmus būtent kitos ginčo šalies — ieškovo — atžvilgiu, o ne buvo nesąžiningas apskritai — neapibrėžto ir galbūt nebaigtinio subjektų sąrašo atžvilgiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m.

kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema dvejetainės žvakių parinktys

Nesąžiningų ketinimų samprata yra platesnė už nesąžiningos konkurencijos sąvoką, taigi nesąžiningos konkurencijos veiksmai yra vieni iš tokių veiksmų, kurie atliekami nesąžiningu elgesiu, t.

Vadovaujantis šia nuostata darytina išvada, kad prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia PŽĮ 7 straipsnio 3 dalyje numatytu pagrindu gali būti taikomas net ir tuo atveju, kai ginčo šalys nėra tiesioginės konkurentės. Vienas iš kriterijų, reikšmingų sprendžiant dėl nesąžiningų ketinimų fakto, yra tai, ar atsakovas žinojo arba galėjo žinoti paduodamas paraišką ginčijamam prekių ženklui registruoti apie atitinkamą kitam asmeniui priklausančią subjektinę teisę plačiąja prasme t.

Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su ieškovų ieškinyje nurodytais argumentais, ieškovų pateiktų įrodymų pagrindu padarė iš esmės pagrįstą išvadą, kad pateikdamas registruoti ginčijamą prekių ženklą, atsakovas, skatinamas nesąžiningų ketinimų, atliko veiksmus, prieštaraujančius sąžiningiems pramonės, prekybos vedimo ir paslaugų teikimo papročiams.

Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, įtvirtintų CPK straipsnyje, tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir turėjo pakankamą teisinį pagrindą nuspręsti dėl ginčijamo prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagal PŽĮ 7 straipsnio 3 dalį.

Kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema

Teisėjų kolegija taip pat nurodo, kad sprendimo pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia papildomas teisinis pagrindas yra ir Paryžiaus konvencijos 10bis straipsnio 2 dalies nuostatos. Ieškovai pateikė duomenis apie jų prekių ženklų nacionalines ir tarptautines registracijas.

Lietuva nėra izoliuota valstybė, todėl negalima manyti, kad tam tikros srities komercinė veikla ir jos reklama užsienio valstybėse nepasiekia Lietuvos vartotojo. Ieškovų naudojamu prekių ženklu žymimos prekės ir paslaugos yra specifinio pobūdžio, todėl plačiau gali būti žinomos tik tam tikroms vartotojų grupėms tam tikrai vartotojų daliai. Vertinant šiuo aspektu galima būtų sutikti su atsakovo teiginiais, kad tiek m.

Tačiau vertinant prekių ženklo žinomumą yra aktualus ne to ženklo paplitimas apskritai, o jo žinomumas tam tikrame visuomenės sluoksnyje.

kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema prekybos strategijos per knygos disbalansą

Ieškovų prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos nėra masinio naudojimo, tačiau prekių ir paslaugų specifika yra tokia, kad jie yra arba gali būti žinomi ne tik žinant kaip skaityti forex grafikus besinaudojančiam tam tikram vartotojų ratui, bet ir tokia paties arba panašaus tipo prekybos ar paslaugų teikimo veikla užsiimantiems komersantams verslininkams.

Pagal byloje esančią medžiagą pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovų prekių ženklai yra jau ilgą laiką naudojami, reklamuojami, pripažinti ir atpažįstami daugelyje pasaulio valstybių, ypač Europos Sąjungos, kurios narė yra ir Lietuva, šalyse. Teismas įvertino faktines aplinkybes, susijusias su ieškovų subjektinėmis teisėmis į ginčijamą prekių ženklą, ir tai tinkamai motyvavo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje įrodytas aplinkybes, jog ieškovų prekių ženklai yra atpažįstami daugelyje pasaulio valstybių, jog jie yra naudojami pakankamai ilgą laiką, sprendžia, kad ieškovų prekių ženklo naudojimo ir registracijų trukmė, paplitimas didelėje geografinėje teritorijoje, leidžia šią aplinkybę aiškinti taip, jog atsakovas, paduodamas paraišką ginčijamam prekių ženklui registruoti, žinojo arba galėjo žinoti apie atitinkamą kitam asmeniui priklausančią subjektinę teisę plačiąja prasme į atitinkamą žymenį kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema tokio žymens nebuvo įregistravęs Lietuvojenesąžiningai ketindamas sudaryti sau galimybę pasinaudoti kitose pasaulio valstybėse įgyta to kito asmens naudojamo žymens reputacija.

Esminę reikšmę šiuo atveju turi šios aplinkybės: 1 atsakovo registruotas ginčijamas prekių ženklas — žodinis žymuo - yra iš esmės tapatus anksčiau registruotam ieškovų prekių ženklui; 2 atsakovo registruotas ginčijamas prekių ženklas įregistruotas žymėti tos pačios klasės prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti yra naudojamas ieškovų prekių ženklas; 3 atsakovas veikia ar nurodė ketinąs veikti tose komercinės veiklos srityse, kuriose veikia ir ieškovai.

Pažymėtina, kad atsakovas siekė įsigyti išimtines teises į ženklą, kuris yra tapatus ieškovų naudojamam ir registruotam tarptautiniam bei Europos Bendrijos prekių ženklui. Paslaugos, kurioms žymėti skirtas atsakovo A.

Atsakovas nepaneigė teismo išvados apie tai, kad registruodamas ginčijamą prekių ženklą jis žinojo arba galėjo žinoti apie tai, kad ieškovai toje pačioje veiklos srityje sėkmingai naudoja analogišką prekių ženklą, ir taip veikė siekdamas sudaryti sau galimybę pasinaudoti šio prekių ženklo reputacija.

Toks veikimas laikytinas nesąžiningu. Apeliacinio skundo motyvais nėra paneigti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad atsakovas ginčijamo prekių ženklo fx pasirinkimo sandorių gyvavimo ciklas nuo jo įregistravimo momento. Galima sutikti su tuo, kad prekių ženklo nenaudojimo faktas savaime nėra pakankamas pareiškėjo nesąžiningo elgesio įrodymas.

Kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema Taigi, ar įmanoma pačiam tinkamai atlikti visus šiuos prekių ženklo apsaugos veiksmus.

Tačiau ši nuostata nepanaikina galimybės reikalauti pripažinti ženklo registraciją negaliojančia, jeigu įrodoma reikšmingų aplinkybių visuma, leidžianti pagrįstai manyti apie nesąžiningą pareiškėjo veikimą teikiant registruoti konkretų prekės ženklą. Atsakovo teiginiai dėl ketinimų ateityje naudoti ginčijamą prekių ženklą savo komercinėje veikloje nepagrįsti jokiais duomenimis ir neįtikinantys. Teisėjų kolegija sprendžia, jog tokia situacija, kuomet asmuo savo vardu pareiškia registruoti prekių ženklą, neturėdamas ketinimų naudoti šį ženklą, subjektinės teisės į kurį plačiąja prasme priklauso kitam asmeniui, negali būti pripažįstama kaip atitinkanti sąžiningos pramonės ir prekybos reikalų vedimo papročiams Paryžiaus konvencijos 10bis straipsnio 2 dalis, CK 1.

Byloje nustatytų reikšmingų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad ginčijamas atsakovo prekių ženklas buvo kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema registruoti turint nesąžiningos komercinės veiklos ketinimų ieškovų atžvilgiu, nes jis tapatus anksčiau įregistruotiems ieškovų prekių ženklams, be to, skirtas žymėti prekėms ir paslaugoms, kurios priskiriamos panašaus tipo veiklai, kaip ir ieškovų vykdoma komercinė veikla.

Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, iš jo priteistinos ieškovo naudai advokato teisinės pagalbos išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme, pagal pateiktą m. VV CPK 98 str. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 1 dalies 1 punktu, n kinijos prekių ženklų klasifikavimo sistema t a r i a : Vilniaus apygardos teismo m.

Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo A.