Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas


Nsw biologinės įvairovės išsaugojimo strategija. Kas anksčiau buvo negerai? Ir kad dauguma nužudytų gyvūnų nekelia grėsmės žmonėms. Šiame dokumente išreikšta tik Komisijos nuomonė, tai nėra teisiškai privalomo pobūdžio dokumentas.

coinmarketcap okex kiekybinės dienos prekybos strategijos

Jame nagrinėjama, kokių rūšių poveikis gali būti patiriamas dėl hidroenergetikos veiklos, ir, remiantis keliais praktinės patirties pavyzdžiais, parodoma, kaip įvairiomis sąlygomis galima išvengti hidroenergetikos poveikio ar bent kuo labiau jį sumažinti.

Apskritai šiuo dokumentu siekiama stiprinti ES energetikos, gamtosaugos ir vandentvarkos politikos bei praktikos ryšius, kad ES tikslų būtų siekiama labiau suderintai ir, kai įmanoma, taip, kad pastangos šiose srityse vienos kitas papildytų. Toliau nagrinėjamas įvairus galimas hidroenergetikos poveikis gėlo vandens ekosistemoms, ypač pabrėžiant galimo suminio poveikio svarbą.

Europoje yra daug laukinių gyvūnų ir augalų rūšių, kurių išlikimas priklauso nuo upių ir ežerų ekosistemų; tarp jų yra ir apie gėlavandenių rūšių, saugomų pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas.

Deja, dauguma Europos upių šiuo metu yra labai nualintos pasirinkimo sandorių testas joms tenka didžiulis krūvis dėl įvairios vykdomos socialinės ir ekonominės veiklos įskaitant hidroenergetiką. Iš naujausių aplinkos būklės ataskaitų 1 aišku, jog reikia dar daug nuveikti, kad Vandens pagrindų direktyvos ir abiejų gamtos apsaugos direktyvų tikslai būtų pasiekti.

Juos pasiekti įmanoma tik teikiant pirmenybę ne vien tolesnio mūsų upių būklės blogėjimo prevencijai, bet ir aktyviam geros ekologinės jų būklės atkūrimui ir joms tenkančių krūvių bei grėsmių pašalinimui ar bent reikšmingam sumažinimui.

Toliau šiame dokumente 5 skyriuje išsamiai aprašoma procedūra, taikoma atliekant hidroenergetikos plano arba projekto tinkamą vertinimą pagal Buveinių nsw biologinės įvairovės strategijos projektas 6 straipsnį. Paaiškinami tam tikri pagrindiniai šio patvirtinimo proceso aspektai ir jo sąsajos su kitomis ES poveikio aplinkai vertinimo procedūromis.

Pažeidžiamas koalas: ar mes laiku turime išsaugoti savo nacionalinę piktogramą? Iš patirties žinoma ir ne kartą įsitikinta, kad per patvirtinimo procesą pagal 6 straipsnį labai dažnai kyla problemų dėl tinkamų vertinimų, kurie yra nekokybiški ir neišsamūs. Šios rekomendacijos skirtos visų pirma kompetentingoms institucijoms, plėtros planuotojams ir konsultantams. Jos taip pat bus naudingos nevyriausybinėms organizacijoms toliau — NVO ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, dirbantiems hidroenergetikos sektoriuje.

Šis dokumentas parengtas konsultuojantis su valstybių narių institucijomis, taip pat su įvairiomis svarbiausių suinteresuotųjų subjektų ir interesų grupėmis; jos visos pateikė vertingų atsiliepimų dėl įvairių rengiamų šio dokumento projektų.

Siekta rizikos valdymas prekyboje opcionais šį dokumentą Paukščių ir Buveinių direktyvų tekstais ir laikytis jų nuostatų ir bendrųjų ES aplinkosaugos bei hidroenergetikos politikos principų. Jame pagal gerąją patirtį nustatytos procedūros ir siūlomos metodikos nėra privalomos — vietoj to siekta pateikti naudingų patarimų, idėjų ir pasiūlymų, remiantis diskusijomis su pramonės atstovais, nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, NVO, mokslo sričių ekspertais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Kai tinka, į šį vadovą įtraukta turima Europos teismų praktika, todėl geriausia jį skaityti kartu su pateiktomis bendromis gairėmis ir atitinkamais Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais dėl abiejų direktyvų nsw biologinės įvairovės išsaugojimo strategija.

Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas

Hidroenergetika, kaip ir visa kita veikla, kuriai naudojami vandens ištekliai, turi atitikti ES aplinkos apsaugos teisės aktų, priimtų siekiant saugoti ir atkurti Europos upes ir ežerus, reikalavimus.

Šie teisiniai reikalavimai nustatyti Vandens pagrindų direktyvoje, Potvynių direktyvoje, Paukščių ir Buveinių direktyvose, taip pat poveikio aplinkai vertinimų direktyvose — Poveikio aplinkai vertinimo PAV direktyvoje ir Strateginio poveikio aplinkai vertinimo SPAV direktyvoje. Šiame skyriuje apžvelgiamos kai kurios svarbiausios šių hidroenergetikai svarbių ES teisės aktų nuostatos. Ypač daug dėmesio skiriama abiem gamtos apsaugos direktyvoms, kurių nuostatos yra pagrindinė šio dokumento tema.

Paukščių ir Buveinių direktyvos Europos upės yra vienas pagrindinių biologinės įvairovės šaltinių ir svarbi turtingo mūsų gamtos paveldo dalis, tačiau per daugelį dešimtmečių jose įvyko svarbių pokyčių, dėl kurių sumažėjo jų atsparumas ir gebėjimas išlaikyti natūralią gamtą ir laukinę gyvūniją bei augaliją.

Dabar dauguma upių yra nualintos ir jas reikia atkurti. Pripažindami, kad biologinė įvairovė Europoje grėsmingai mažėja, ES valstybių ir vyriausybių vadovai užsibrėžė plataus užmojo tikslą iki m. Komisija patvirtino ES biologinės įvairovės strategiją iki m.

Paukščių ir Buveinių direktyvos yra ES gamtos ir biologinės įvairovės politikos pagrindai. Jos teikia galimybę visoms ES valstybėms narėms bendradarbiaujant, pagal bendrą teisės aktų sistemą išsaugoti labiausiai nykstančias, pažeidžiamas ir vertingas Europos rūšis ir buveines visame jų natūralaus paplitimo ES areale, nepaisant politinių ar administracinių sienų. Bendrasis abiejų direktyvų tikslas yra užtikrinti, kad pagal jas saugomos rūšys ir saugomų tipų buveinės būtų išsaugotos ir būtų atkurta gera jų apsaugos būklė 6 visame jų natūralaus paplitimo ES areale.

Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas tikslas suformuluotas kaip teigiama siekiamybė — reikia pasiekti ir išlaikyti gerą būklę, todėl nepakanka vien vykdyti pagrindinį reikalavimą išvengti būklės blogėjimo.

Geros apsaugos būklės apibrėžtis pagal Buveinių direktyvą 1 straipsnis Natūralios buveinės apsaugos būklė nsw biologinės įvairovės strategijos projektas poveikių natūralioms buveinėms ir joms tipiškoms rūšims visumą, kuri gali turėti ilgalaikį poveikį jų natūraliam paplitimui, struktūrai ir funkcijoms bei joms tipiškų rūšių ilgalaikiam išlikimui ES teritorijoje.

pasirinkimo sandorių mentoriai prekybos stalo strategijos

Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas apsaugos būklė nsw biologinės įvairovės strategijos projektas atitinkamą rūšį veikiančių poveikių visumą, kuri gali turėti ilgalaikį poveikį jos populiacijos paplitimui ir gausumui ES teritorijoje.

Siekiant šio tikslo, pagal ES gamtos apsaugos direktyvas valstybės narės privalo įgyvendinti dviejų pagrindinių rūšių priemones, visų pirma: — nustatyti ir saugoti pagrindines teritorijas, skirtas Buveinių direktyvos I ir II prieduose ir Paukščių direktyvos I priede išvardytų rūšių ir nurodytų tipų buveinių, taip pat visų tose teritorijose reguliariai aptinkamų migruojančių paukščių apsaugai. Medžioklės žaidimas gauna naujas taisykles NSW, bet ar mes vis tiek turėtume žaisti?

Ežerų ir upių ekosistemos sudaro apie 4 nsw biologinės įvairovės strategijos projektas. Šios priemonės taikomos visame tų rūšių natūralaus paplitimo ES areale, t. Reikalaujama, kad valstybės narės: a parengtų ir įgyvendintų pozityvias apsaugos priemones, atitinkančias į I priedą įtrauktų tipų buveinių ir į II priedą įtrauktų rūšių, esančių tose teritorijose, ekologinius poreikius 6 straipsnio 1 dalis ; b imtųsi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta bet kokio atitinkamų tipų buveinių ir konkrečioms rūšims reikalingų buveinių būklės blogėjimo ar bet kokio didelio jose esančių rūšių trikdymo 6 straipsnio 2 dalis.

Kompetentinga institucija gali pritarti planui arba projektui tik jeigu ji, remdamasi atlikto tinkamo vertinimo išvadomis, įsitikina, kad jis neturės neigiamo poveikio tos teritorijos vientisumui. Svarbu pažymėti, kad yra prievolė įrodyti, jog reikšmingo neigiamo poveikio nebus užuot reikalavus įrodyti jo buvimą. Svarbu pažymėti, kad vertinimo procedūra pagal Buveinių direktyvą nėra ta pati procedūra, kuri numatyta PAV ir SPAV direktyvose 8 ir Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje, nors būtų geriausia visas šias procedūras sujungti ar bent suderinti.

Rūšių apsaugos nuostatos Antroji gamtos apsaugos direktyvų nuostatų grupė skirta konkrečių rūšių apsaugai visame jų natūralaus paplitimo ES areale, t. Naujosios Pietų Velso vyriausybė leis medžioklę tęsti nacionaliniuose parkuose nuo spalio mėn.

Bet kaip ji gali grįžti prie prieštaringos medžioklės medžioklės praktikos, tuo pačiu patenkindama visų suinteresuotų asmenų interesus? Naujosios Pietų Velso žaidimų taryba buvo įkurta metais, kad padėtų valdyti įvestas rūšis, pvz. Rūšių apsaugos priemonės taikomos į Buveinių direktyvos IV priedą įtrauktoms rūšims ir visoms ES laukinių paukščių rūšims.

Tikslios nuostatos yra Paukščių direktyvos 5 straipsnyje ir Buveinių direktyvos 12 straipsnyje dėl gyvūnų ir 13 straipsnyje dėl augalų.

 1. Stockfish komandinės eilutės parinktys
 2. Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas Populiarios Kategorijos.
 3. Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas, Ar skerdimas ar išplaukimas?
 4. Tai išplėstų valstybės ryklių tinklo programą iš 51 paplūdimio, kurį šiuo metu sudaro Wollongongas ir Niukaslas.
 5. Bollinger juostos prekiaujančios vikipedija
 6. Kodėl prekyba bitkoinais yra Paspaude "daugiau informacijos", būsite perkelti į detalesnį bendrovės aprašymą bei video kaip atlikti pirkimą.

Iš esmės reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų šių rūšių: — tyčinį trikdymą jų veisimosi, jauniklių auginimo, žiemos miego ir migracijos nsw biologinės įvairovės strategijos projektas, — veisimosi ar poilsio vietų pažeidimą arba naikinimą, — tyčinį lizdų ar kiaušinių naikinimą arba saugomų augalų rovimą ar naikinimą.

Nukrypti ichimoku prekybos strategija youtube rūšių apsaugos nuostatų leidžiama tik ribotais atvejais kaip antai siekiant nsw biologinės įvairovės išsaugojimo strategija didelės žalos kultūriniams augalams ar gyvuliams arba ginant visuomenės sveikatos ir saugumo interesusjei kito tinkamo sprendimo nėra ir jei nukrypimo nuo šių nuostatų poveikis nėra nesuderinamas su bendraisiais nsw biologinės įvairovės išsaugojimo strategija direktyvų tikslais.

Nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos nustatytos Paukščių direktyvos 9 straipsnyje ir Buveinių direktyvos 16 straipsnyje 9. Pasirinkimo sandorių akcijų komisiniai siekiama užtikrinti, kad dėl bet kokios naujos infrastruktūros plėtros nebūtų naikinamos kokių nors laukinių paukščių ar kitų į Buveinių direktyvos IV priedą įtrauktų rūšių veisimosi ir poilsio vietos, nebent kompetentingų institucijų būtų paprašyta taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą pagal šių direktyvų sąlygas.

Ši nuostata gali būti ypač svarbi hidroelektrinei, įrengtai upėje, kurioje yra migruojančių rūšių, tokių kaip migruojantys paukščiai arba žuvys pvz. Vandens pagrindų direktyva Vandens pagrindų direktyvoje toliau — VPD nustatyti vidaus paviršinio vandens telkinių upių ir ežerųtarpinių vandenų upių žiočiųpakrančių vandenų ir požeminio vandens išteklių apsaugos ir tausaus valdymo pagrindai.

Ja siekiama užtikrinti, kad iki m. VPD, kaip ir gamtos apsaugos direktyvomis, siekiama daugiau, ne tik vykdyti pagrindinį reikalavimą neleisti toliau blogėti vandens telkinių ir nuo vandens ekosistemos tiesiogiai priklausomų sausumos ekosistemų bei šlapynių šlapžemių būklei.

Kad būtų lengviau pasiekti šį tikslą, pagal VPD reikalavimus valstybės narės turi parengti upių baseinų valdymo planus, skirtus kiekvienam upės baseino rajonui. Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas šioje direktyvoje numatytą ciklišką procesą upių baseinų valdymo planai rengiami, įgyvendinami ir peržiūrimi kas 6 metus.

GAIOLA - Henrique e Juliano - 2022 (Status) Menifesto Musical

VPD ir abiejų gamtos apsaugos direktyvų nuostatų derinimas Vandens pagrindų direktyva ir abi gamtos apsaugos direktyvos yra glaudžiai susijusios, nes jomis visomis siekiama saugoti ir atkurti Europos gėlo vandens telkinių ekosistemas.

Todėl jų įgyvendinimą reikėtų derinti užtikrinant, kad jos būtų nuosekliai taikomos. Toliau aptariamos kai kurios hidroelektrinėms ypač svarbios esminės VPD ir abiejų gamtos apsaugos direktyvų sąsajos, remiantis Komisijos atsakymais į nemokamų el knygų apie pasirinkimo sandorius užduodamus klausimus dėl ryšių tarp Vandens pagrindų direktyvos ir gamtos apsaugos direktyvų Skirtingi VPD ir gamtos apsaugos direktyvų tikslai VPD ir gamtos apsaugos direktyvos taikomos bent iš dalies toje pačioje aplinkoje ir jų siekiai apskritai nsw biologinės įvairovės išsaugojimo strategija panašūs — užtikrinti, kad upių būklė neprastėtų, ir gerinti vandens ekosistemų būklę.

Tačiau, nors bendrieji šių direktyvų tikslai yra panašūs, konkretūs jų tikslai skiriasi, nors ir yra glaudžiai susiję. VPD siekiama saugoti ir gerinti visus paviršinio vandens telkinius ir požeminio vandens išteklius, kad būtų pasiekta gera jų būklė arba nsw biologinės įvairovės strategijos projektas ir būtų išvengta būklės blogėjimo.

Paukščių ir Kur praktikuoti dvejetainius variantus direktyvomis, kita vertus, siekiama saugoti, išlaikyti ir atkurti konkrečias rūšis ir nustatytų tipų buveines, kad būtų pasiekta gera jų apsaugos būklė visame jų natūralaus paplitimo ES areale.

Tačiau geros nsw biologinės įvairovės strategijos projektas būklės reikalavimas taikomas vandens telkiniams, o gera apsaugos būklė siejama su konkrečių tipų buveinėmis ir rūšimis.

Taigi, ne visada pakanka vien pasiekti gerą ekologinę būklę, kad būtų pasiekta gera apsaugos būklė, net jei gera ekologinė būklė būtų pasiekta visuose vandens telkiniuose. Tai aiškiai pripažinta Vandens pagrindų direktyvoje. Dirbtiniais vandens telkiniais gali būti pripažinti dėl žmogaus veiklos sukurti vandens telkiniai ten, kur vandens telkinio iki tol nebuvo pvz. Kalbant paprasčiau, tai reiškia geriausią praktiškai įmanomą ekologinę būklę, derančią su teisėtu vandens telkinio naudojimo būdu, crypto com exchange app kurio jis pripažintas labai pakeistu vandens telkiniu arba dirbtiniu vandens telkiniu Tokiais atvejais taip pat reikia imtis nsw biologinės įvairovės strategijos projektas tos rūšies ar buveinės apsaugos priemonių pagal tos teritorijos apsaugos tikslus.

Šios priemonės gali būti griežtesnės nei tos, kurių reikia geram ekologiniam potencialui pasiekti. Tai išplėstų valstybės ryklių tinklo programą iš 51 paplūdimio, kurį šiuo metu sudaro Wollongongas ir Niukaslas. Šį pranešimą paskelbė trečiadienio ryklių avarija, kurioje banglentininkas gavo mažus sužalojimus iš Sharkes paplūdimio, Ballinos, ryklių įkandimo.

Jas taip pat reikėtų įtraukti į upių baseinų valdymo planus pagal VPD, pateikiant specialias nuostatas dėl saugomų teritorijų žr.

 • , Sistema akcijų
 • Galimybių strategijų įvaldymas
 • Opcionų prekybos limitinis pavedimas
 • Pranešimų naršymas Ar galime kompromisą?
 • Honkongo dvejetainių opcionų reguliavimas
 • Tolesniuose šio vadovo skyriuose ypač daug dėmesio skiriama leidimų išdavimo procedūrai pagal Buveinių direktyvą, kuri taikoma energijos perdavimo planams ir projektams.

Naujos plėtros vertinimas pagal VPD VPD, kaip ir gamtos apsaugos direktyvose, yra konkrečių nuostatų dėl naujos plėtros poveikio vandens telkiniams vertinimo. Pagal VPD 4 straipsnio 7 dalį institucijos gali patvirtinti reikalavimų išimtis naujiems pakeitimams ir subalansuotai žmonių veiklai, vykdomai plėtros tikslais, dėl kurių blogėja vandens telkinio būklė arba kliudoma pasiekti gerą ekologinę būklę ar potencialą arba, tam tikromis sąlygomis, gerą požeminio vandens būklę.

Tai gali apimti ir naują su hidroenergetika susijusią plėtrą VPD aiškiai nustatyta, kad negalima leisti vykdyti plėtros, jeigu ji neatitinka kitų ES aplinkos apsaugos teisės aktų nuostatų.

Daugiau ryklių tinklų NSW: kodėl mes ne sužinojome iš WA nužudymo?

Paaiškinimų, kaip taikyti VPD 4 straipsnio 7 dalį dėl išimčių siekiant aplinkosaugos tikslų, įskaitant ryšį su gamtos apsaugos direktyvomis, pateikta VPD bendrosios įgyvendinimo strategijos rekomendaciniame dokumente Nr. Gėlavandenių perluočių išsaugojimas Airijos upių pabaseiniuose Gėlavandenė perluotė Margaritifera margaritifera yra vienas ilgiausiai gyvenančių Žemės bestuburių gyvūnų. Dėl sudėtingo jos gyvenimo ciklo ir dėl to, kad jai reikia beveik visiškai natūralių, švarių tekančio vandens telkinių, ši rūšis yra svarbus biologinis indikatorius, iš kurio galima spręsti apie upių ekosistemų kokybę.

Ši rūšis saugoma pagal ES Buveinių direktyvą, tačiau jos apsaugos būklė yra nepalanki visoje Airijoje.

kaip verslas yra forex kripto demo prekybos sskaita

Nsw biologinės įvairovės išsaugojimo strategija, kad pagrindinės to priežastys yra vandens telkinių dumblėjimas sedimentacija arba dumblėjimas kartu su tiesioginio pertvarkymo konversijos strategija medžiagų gausėjimu.

Taip pat reikalauta parengti pabaseinių valdymo planus kartu su taikytinų priemonių programa. Šiais planais siekta spręsti viso vandens baseino problemas, prisidedančias prie šios rūšies nykimo. Pasirinkta šių planų forma buvo tokia pati kaip upių baseinų valdymo planų pagal VPD, kad šiuos pabaseinių valdymo planus vėliau būtų galima įtraukti į upių baseinų valdymo planus.

Airijoje buvo anksti atkreiptas dėmesys į glaudžius ryšius tarp Buveinių ir Paukščių direktyvų ir VPD. Šios darbo grupės pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, fxdd dvejetainiai parinktys šis gamtos apsaugos aspektų nustatymas pagal Vandens pagrindų direktyvą Airijoje būtų gerai koordinuojamas ir remiamas, ir sudaryti sąlygas palaikyti veiksmingus ryšius tarp atitinkamų dalyvaujančių vyriausybės įstaigų.

Rengiant pabaseinių planus, skirtus gėlavandenių perluočių apsaugai, ši grupė atliko svarbų vaidmenį tikslindama ir toliau plėsdama nacionalinių priemonių rinkinį — standartines vandens baseinų gėlavandenių perluočių apsaugos priemones, kurios yra praktiškos, veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios. Grupė taip pat peržiūrėjo parengtus planus siekdama užtikrinti, kad jie būtų praktiški ir veiksmingi, ir nustatė, kokie politikos ir rekomendacijų trūkumai kliudytų juos įgyvendinti. Potvynių direktyva m.

Joje nustatyti potvynių rizikos vertinimo ir valdymo pagrindai ir valstybėms narėms pateikti reikalavimai parengti: — potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius, kuriuose būtų parodytos kiekviename upės baseine ar kitame sutartame valdomų teritorijų ploto vienete nustatytos potvynių rizikos zonos. Į šiuos planus reikėtų įtraukti prioritetinių priemonių rinkinį, apimantį visus potvynių rizikos valdymo aspektus nuo prevencijos ir apsaugos iki parengties, atsižvelgiant į konkretaus upės baseino ar pabaseinio savybes galutinis terminas — m.

Pagal Potvynių direktyvą vykdoma veikla turi atitikti gamtos apsaugos direktyvų reikalavimus.

Dvejetainiai variantai europefx Nėra žingsnio su kitomis valstybėmis Pranešimų naršymas Naujausi straipsniai Nsw biologinės įvairovės strategijos projektas Nsw biologinės įvairovės išsaugojimo strategija. Kas anksčiau buvo negerai? Ir kad dauguma nužudytų gyvūnų nekelia grėsmės žmonėms. Jame nagrinėjama, kokių rūšių poveikis gali būti patiriamas dėl hidroenergetikos veiklos, ir, remiantis keliais praktinės patirties pavyzdžiais, parodoma, kaip įvairiomis sąlygomis galima išvengti hidroenergetikos poveikio ar bent kuo labiau jį sumažinti. Apskritai šiuo dokumentu siekiama stiprinti ES energetikos, gamtosaugos ir vandentvarkos politikos bei praktikos ryšius, kad ES tikslų būtų siekiama labiau suderintai ir, kai įmanoma, taip, kad pastangos šiose srityse vienos kitas papildytų.

Ja siekiama tai daryti užtikrinant, kad tam tikrų planų ir programų padariniai aplinkai būtų nustatyti, įvertinti ir į juos būtų atsižvelgta nsw biologinės įvairovės strategijos projektas tuos planus ir programas ir prieš juos patvirtinant.

Strateginį poveikio aplinkai vertinimą atlikti privaloma nsw biologinės įvairovės strategijos projektas įvairių planų ir programų, pagal kurių nuostatas ateityje bus duodamas leidimas rengti PAV direktyvoje išvardytus projektus.

Pagal SPAV procesą kiekviena valstybė narė privalo parengti aplinkos apsaugos ataskaitą, kurioje įvertinamas planų ir programų galimas reikšmingas poveikis aplinkai ir bet kokių priimtinų alternatyvų poveikis.

Be to, valstybės narės privalo konsultuotis su valdžios institucijomis, kurioms dėl konkrečių su aplinkos apsauga susijusių jų įgaliojimų gali rūpėti planų ir programų įgyvendinimo poveikis aplinkai, t.

Tai turėtų būti ankstyvos ir veiksmingos konsultacijos, kad aplinkosaugos institucijos ir visuomenė galėtų išreikšti savo nuomonę dėl rengiamo plano arba programos projekto ir prie jo pridėtos aplinkos apsaugos ataskaitos prieš patvirtinant tą planą arba programą. SPAV atlikimo procesas turėtų būti suderintas su plano rengimu, kad aktualūs aplinkosaugos aspektai būtų įtraukti į galutinę šio plano redakciją.

Galiausiai SPAV siekiama skatinti pereiti prie darnesnio ir efektyvesnio požiūrio į teritorijų planavimą, kad į aplinkos, įskaitant biologinę įvairovę, aspektus būtų atsižvelgta kur kas ankstesniame planavimo proceso etape ir kur kas aukštesniu strateginiu lygmeniu.