Opciono kraigo prekyba


Europos Komisijos iniciatyvos pažangiai, novatoriškai ir tvariai pramonei Pažangios prekybos sistemos įskaitant Turinys Rugsėjo 13 d.

Balinha

Šiandien mūsų pristatoma naujoji pramonės politikos strategija padės mūsų pramonės įmonėms ir toliau dominuoti arba tapti dominuojančiomis pasaulyje inovacijų diegimo, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse. Pagrindiniai nauji ES opciono kraigo prekyba politikos strategijos elementai: Didinamas pramonės kibernetinis saugumas. Sukuriamas Europos kibernetinio saugumo tyrimų ir kompetencijos centras, taip pat nustatoma visose valstybėse narėse pripažįstama ES masto produktų ir paslaugų sertifikavimo sistema.

ką turėtumėte daryti su akcijų pasirinkimo sandoriais

Pasiūlymas dėl Laisvo ne asmens duomenų judėjimo reglamento, kuris sudarys sąlygas laisvai perduoti duomenis iš vienos valstybės į kitą, padės modernizuoti pramonę ir sukurti tikrai bendrą Europos duomenų erdvę. Nauji su žiedine ekonomika susiję veiksmai, įskaitant plastiko strategiją ir atsinaujinančiųjų biologinių išteklių gamybos ir pavertimo biologiniais produktais bei bioenergija gerinimo priemones. Intelektinės nuosavybės sistemos modernizavimas, siūlant subalansuotą, aiškią ir nuspėjamą esminių standartų patentų Europos licencijavimo sistemą.

lietuvos bankai valiutu kursai

Viešųjų pirkimų sistemos veikimo ES efektyvinimas, įskaitant savanorišką mechanizmą, kad didelius infrastruktūros projektus planuojančioms valdžios institucijoms būtų suteikta aiškumo ir gairių.

Įgūdžių darbotvarkės taikymas naujiems svarbiems pramonės sektoriams, tokiems kaip statyba, plienas, popierius, žaliosios technologijos ir pažangios prekybos sistemos įskaitant energija, gamyba ir jūrų laivyba. Tvaraus finansavimo strategija siekiant geriau nukreipti privačiojo kapitalo srautus į tvaresnes investicijas.

darbas iš casa viterbo

Taip pat žiūrėkite.