Pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema


Visų pirma Komisija informavo ministrus apie savo naujausias iniciatyvas, pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema siekiama skatinti visapusišką ES požiūrį į visų pagrindinių PPO funkcijų modernizavimą: taisyklių nustatymą, stebėseną ir ginčų sprendimą.

pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema

Kalbant apie Apeliacinio komiteto krizę, Taryba sutarė, kad ES turėtų užmegzti ryšius su kitomis PPO narėmis dėl laikino sprendimo, kuriuo išsaugomas privalomas PPO ginčų sprendimo sistemos pobūdis ir du sprendimų priėmimo lygiai.

Taryba taip pat priėmė derybinius nurodymus, kuriais formuojama Europos Sąjungos pozicija ir suteikiamos gairės Komisijos veiksmams daugiašalėse derybose PPO dėl elektroninės prekybos. Tikime, kad abiem šalims naudingas ir su PPO suderinamas sprendimą galima rasti taikant ribotą prekybos susitarimą dėl pramoninių prekių, remiantis m.

pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema

Komisija informavo Tarybą apie naujausius pokyčius ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos santykiuose, visų pirma atsižvelgiant į ES ir JAV vykdomosios darbo grupės darbą, taip pat į vykstančias derybas dėl atitikties vertinimo ir tarifų pramoninėms prekėms panaikinimo. Ministrai taip pat pasinaudojo šia proga, kad pateiktų pastabų dėl naujausio JAV sprendimo dienų atidėti tarifų taikymą importuojamiems automobiliams, kol bus užbaigtos derybos dėl susitarimo, kuriuo siekiama spręsti ES automobilių importo į JAV klausimą.

pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema

Taryba patvirtino įgaliojimus Komisijai pradėti derybas su JAV dėl tarifų pramoninėms prekėms panaikinimo ir dėl atitikties vertinimo, remiantis m.

Junckeris ir Prezidentas D. Taryba buvo informuota, kad iki m.

pasaulio prekybos organizacijos vertinimo sistema