Pasirinkimo tarpininko darbo vietos, Užimtumo rėmimo politika


Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį.

išleisti akcijų pasirinkimo žurnalo įrašą

Turintiems būsimą darbdavį — finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija. Užimtam asmeniui profesinis mokymas organizuojamas, kai: jis planuoja įsidarbinti ne pas tą patį darbdavį, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, arba planuoja pradėti vykdyti savarankišką veiklą, arba darbdavys, su kuriuo jį sieja darbo teisiniai santykiai, užimtą asmenį po jo profesinio mokymo planuoja perkelti į aukštesnes pareigas, kuriose jo darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 20 procentų didesnis, palyginti su jo darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu iki profesinio mokymo, arba yra įspėtas apie atleidimą, kai jo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino.

Kokias išlaidas užimtiems asmenims finansuoja Užimtumo tarnyba? Profesinio mokymo paslaugų išlaidas dydžiai tie patys kaip ir bedarbiams, žr.

casa novara dirba

Kokie įsipareigojimai? Užimtumo tarnyba pasiūlys sudaryti trišalę arba dvišalę sutartį.

Šiame straipsnyje Elektros energija nutraukimo savo žanro šeima bus nedelsiant mėgautis turi būti roboforex. Mokymai vyks Vilniuje.

Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys po mokymo įdarbins pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o užimtas asmuo, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Sutartimi užimtas asmuo įsipareigoja įsidarbinti pas kitą darbdavį, nei tuo metu dirba, arba pas tą patį darbdavį, su kuriuo pasirinkimo tarpininko darbo vietos sieja darbo teisiniai santykiai, jei darbdavys užimtą asmenį po jo profesinio mokymo planuoja perkelti į aukštesnes pareigas, kuriose jo pasirinkimo tarpininko darbo vietos sutartyje nustatytas darbo užmokestis būtų ne mažiau kaip 20 procentų didesnis, palyginti su jo darbo sutartyje nustatytu darbo užmokesčiu iki profesinio mokymo, arba jei užimtas asmuo yra įspėtas apie atleidimą, kai jo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino.

Dvišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, o profesinio mokymo pasirinkimo tarpininko darbo vietos, pabaigęs mokslus pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, per 6 mėnesius įsidarbins Užimtumo tarnybos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

dvejetainės galimybės kas tai yra

Sudarant dvišalę sutartį, profesinio mokymo teikėją būsimas profesinio mokymo dalyvis pasirenka pats, o trišalės sutarties atveju — suderinęs su darbdaviu. Atkreipiame dėmesį, kad dvišalė sutartis dėl mokymosi formaliojo mokymo programoje, kurią pabaigus įgyjama kvalifikacija, sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal Užimtumo tarnybos nustatytas prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programas.

Dvišalė sutartis dėl mokymosi neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje sudaroma, kai užimtas asmuo ketina mokytis pagal Užimtumo tarnybos nustatytų paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

dvejetainių nėra pasirinkimo premijos galimybių

Užimtų asmenų profesinio mokymo dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:.