Power tech systems trading llc, „Hefei Kewell Power System Co Ltd“ () akcijų kaina ir naujienos – „Google“ finansai


Laikinosios priemonės 1 Reglamentu ES Nr. Reglamentu ES Nr. Komisija inicijavo antisubsidijų tyrimą dėl į Sąjungą importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių t.

Промышленное оборудование и запчасти в каталоге Евроиндустрии

Tolesnė procedūra 4 Nustačius laikinąsias antidempingo priemones Komisija tęsė tyrimą dėl dempingo, žalos ir Sąjungos interesų bei gretutinį antisubsidijų tyrimą. Į abiejų tyrimų apibrėžtąją sritį ir galutinių priemonių taikymo sritį nebuvo įtrauktos plokštelės.

Tyrime nustatytos galutinės išvados išdėstytos Tarybos įgyvendinimo reglamente ES Nr. Iš dalies pakeistas įsipareigojimo power tech systems trading llc 7 Po galutinio antidempingo ir antisubsidijų tyrimų faktų atskleidimo eksportuojantys gamintojai ir CCCME pateikė prašymą iš dalies pakeisti pradinį įsipareigojimo pasiūlymą.

power tech systems trading llc

Suinteresuotųjų šalių pastabos 11 Suinteresuotosioms šalims buvo sudaryta galimybė susipažinti su iš dalies pakeistu įsipareigojimo pasiūlymu.

Toliau Komisija nagrinėja pagrindines suinteresuotųjų šalių pastabas, kurias jos pateikė susipažinę su įsipareigojimo pasiūlymu.

Galimybė susipažinti su konfidencialia informacija 12 Daug šalių prašė leisti susipažinti su mažiausiomis importo kainomis toliau — MIKmetiniu lygmeniu arba įvairiomis bendro pobūdžio įsipareigojimo sąlygomis. Viena šalis nurodė, kad jai nebuvo laiku pranešta apie pradinį įsipareigojimo pasiūlymą. Komisija pažymi, kad nekonfidenciali pradinio įsipareigojimo pasiūlymo versija buvo įtraukta į suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtą duomenų rinkinį iš karto po įsipareigojimo priėmimo, kaip numatyta pagrindinio antidempingo reglamento 8 straipsnio 4 dalyje.

Todėl, remiantis Komisijos praktika, šie duomenys nėra atskleidžiami trečiosioms šalims. Suinteresuotosios šalys galėjo susipažinti su šia informacija nekonfidencialiame duomenų rinkinyje. Komisija mano, kad šiuo konkrečiu atveju tokia informacija yra pakankama, kad atitiktų konfidencialumo reikalavimus ir teisę į gynybą.

Our global pages

Ji padarė išvadą, kad atskleisdama prašomą informaciją ji padidintų manipuliavimo kainomis ir lošimo saulės energijos plokščių rinkoje riziką. Siekdama nepagrįstai neiškreipti saulės energijos plokščių rinkos veikimo Komisija mano, kad prašoma informacija neturėtų būti prieinama pirkėjams ir įsipareigojimą pasiūliusių bendrovių konkurentams.

Šie argumentai taikomi ir MIK bei metiniam lygmeniui, kurių išsamesni duomenys neturėtų būti atskleisti. Pereinamasis laikotarpis 15 Viena suinteresuotoji šalis prašė Komisijos leisti taikyti pereinamąjį laikotarpį ir atleisti nuo antidempingo muitųjei prekės buvo užsakytos prieš įsigaliojant įsipareigojimui, bet pateiktos muitiniam įforminimui po tos datos be įsipareigojimo sąskaitos faktūros. Kad būtų atleistos nuo antidempingo muitų, muitiniam įforminimui pateiktos prekės turi atitikti Reglamente ES Nr.

Todėl argumentas turėjo būti atmestas. Įsipareigojimo pasiūlymo su pakeitimais vertinimas 16 Komisija įvertino įsipareigojimo pasiūlymą su pakeitimais. Pirma, Komisija pažymėjo, kad atsižvelgiant į galutines antidempingo ir antisubsidijų tyrimų išvadas būtina peržiūrėti įsipareigojimo techninius pakeitimus t.

Be to, įtraukus papildomus eksportuojančius gamintojus įsipareigojimo sąlygos nesikeis.

„Hefei Kewell Power System Co Ltd“ () akcijų kaina ir naujienos – „Google“ finansai

Todėl Komisija padarė išvadą, kad atsižvelgiant į papildomų gamintojų įtraukimą preliminarios išvados dėl veiksmingos įsipareigojimo vykdymo stebėsenos ir dėl ribotos priemonių vengimo rizikos nesikeičia.

Pagal mažesnio muito taisyklę galutinio kompensacinio muito norma nustatyta pagal subsidijų skirtumą, o galutinis antidempingo muitas — pagal žalos pašalinimo lygį. Taigi, bendra antidempingo ir kompensacinio muito norma atitiks žalos pašalinimo lygį prie kompensacinio muito pridėjus antidempingo muitą iki žalos pašalinimo lygio.

Todėl Komisija padarė išvadą, kad įsipareigojimu vis tiek pašalinamas žalingas dempingo ir subsidijavimo poveikis, todėl MIK keisti nereikia.

Įjungti arba išjungti atskiras įmones

Panašiai išdėstyta pagrindinio antisubsidijų reglamento 11 straipsnio 1 dalies paskutiniame sakinyje. Dėl faktinio šių aplinkybių tikslumo šalis neprieštaravo.

  1. Savaitės opcionų sandoriai
  2. What Is Blockchain Technology? | SAP Insights
  3. Diversifikavimo strategija pasaulinė rinkodara
  4. Bollinger juostų strategija youtube
  5. EUR-Lex - D - EN - EUR-Lex
  6. 1 m prekybos sistema
  7. nemunolinija.lt - Test page
  8. Dvejetainės parinktys su ideali vieta

Todėl pateiktas prekybos galimybė untuk pemula atmestas. Todėl pagal bendrąją politiką nėra priežasčių šio įsipareigojimo nepriimti. Pasikeitę bendrovių pavadinimai ir susijusių ES bendrovių sąrašo pokyčiai 24 Įtraukus naujas bendroves keičiamas pradiniame įsipareigojimo pasiūlyme pateiktas susijusių ES bendrovių sąrašas.

power tech systems trading llc

Be to, vienas eksportuojantis gamintojas paprašė įtraukti naują susijusią ES bendrovę vietoje kitos bendrovės. Suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie pagrindinius faktus, aplinkybes ir prievoles, kurių pagrindu priimamas įsipareigojimas. Power tech systems trading llc Briuselyje m.

power tech systems trading llc

Komisijos vardu.