Prekybos alternatyviais pasiūlymais


Pro 3, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas LAT priėmė naują nutartįkurioje detaliai pasisakė dėl dviejų viešųjų pirkimų teisės klausimų: dėl to, kokie dokumentai yra pakankami pagrįsti siūlomo objekto atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, bei dėl to, kuriam subjektui yra skiriama alternatyvi sankcija.

 • Citatos 43 straipsnis.
 • Prekybos alternatyviais pasiūlymais. Alternatyvūs pasiūlymai – Mercell viešieji pirkimai
 • Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 • Atsakovės m.

Techninių parametrų atitikties įrodymų tinkamumas Ginčas buvo prekybos alternatyviais pasiūlymais dėl to, jog perkančioji organizacija konkurso sąlygose buvo įtvirtinusi reikalavimą, jog tiekėjai kartu prekybos alternatyviais pasiūlymais pasiūlymu turi pateikti techninę dokumentaciją, patvirtinančią prekių atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams techniniams reikalavimams.

LAT patvirtino, jog tokios lentelės pateikimas yra ne dokumento formos, o turinio trūkumas, nes iš konkurso laimėtojo pateiktos palyginamosios lentelės negalima nustatyti, kokio gamintojo ir kokie prekių modeliai siūlomi perkančiajai organizacijai. Bendro pobūdžio duomenys, iš kurių negalima spręsti nei apie prekės gamintoją, nei modelį ar kitą įprastinę techninę informaciją, nėra pakankami, kad būtų galima nustatyti pasiūlymo atitiktį konkurso sąlygoms, kuriose nurodoma pateikti techninę dokumentaciją.

Nuomojamos prekybos/paslaugų patalpos Naujamiestis, V. Kudirkos g./Švitrigailos/ M.K.Čiurlionio

Kasacinis teismas toliau laikosi savo nuosekliai plėtojamos praktikos dėl tinkamų atitikties prekybos alternatyviais pasiūlymais reikalavimams įrodančių dokumentų. LAT sutiko, jog tais atvejais, kai Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti atskirų dokumentų, tuomet negali būti tiekėjo pasiūlymas atmestas dėl šių dokumentų nepateikimo, tačiau ginčo atveju toks reikalavimas buvo keliamas.

Taigi, buvo patvirtinta iki šiol suformuota teismų praktika, jog tais atvejais, kai reikalaujama dvejetainis variantas auto prekybos erfahrungen techninius dokumentus, nėra pakankamas tik deklaratyvus, abstraktus patvirtinimas apie prekių atitikimą konkurso sąlygų reikalavimams.

prekybos alternatyviais pasiūlymais

Nutartyje taip pat buvo pakartota nuosekli praktika, jog tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai: kuriuose turi būti perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų įrenginių ir medžiagų technines savybes; dokumentų turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis viešai prieinama informacijat.

Kitaip sakant, kasacinis teismas dar kartą pažymėjo, jog nėra prekybos alternatyviais pasiūlymais tik pačių tiekėjų subjektų, suinteresuotų konkurso baigtimi parengtos savideklaracijos, o turi būti teikiami gamintojų dokumentai ar kiti objektyvūs dokumentai.

prekybos alternatyviais pasiūlymais

Nors išimtis daroma tais atvejais, kai tiekėjas kartu yra ir prekių gamintojas, kasacinis teismas nustatė, jog ginčo atveju konkurso laimėtojas nebuvo prekių gamintojas. Kasacinis teismas taip pat atmetė argumentus, jog konkurso laimėtojas, pateikdamas palyginamąją lentelę, prisiėmė riziką ir atsakomybę perkančiajai organizacijai pateikti tinkamos kokybės prekes, kadangi tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

Prekių ženklai ir licencijos Alternatyvios prekybos sistemos licencija.

Kitaip sakant, nėra vertinama, jog konkurso laimėtojas tinkamai vykdo sutartį, o turi būti vertinama situacija buvusi pasiūlymų vertinimo metu. Taigi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas patvirtino iki šiol suformuotą nuoseklią praktiką dėl tinkamų dokumentų, pagrindžiančių pirkimo objekto atitiktį konkurso sąlygų reikalavimams.

Alternatyvūs pasiūlymai Kas yra alternatyvūs pasiūlymai? Skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

Alternatyvios sankcijos viešuosiuose pirkimuose. Kam skiriama bauda? Viešųjų pirkimų įstatymo str.

Prekybos alternatyviais pasiūlymais

LAT minimoje nutartyje pasisakė dėl alternatyvios sankcijos taikymo subjekto. Ginčo atveju viešąjį pirkimą vykdė įgaliotinė perkančioji organizacija, o sutartį sudarė įgaliotoja perkančioji organizacija, todėl buvo sprendžiamas klausimas, kuriam subjektui taikytina bauda.

prekybos alternatyviais pasiūlymais

Kasacinis teismas konstatavo, kad bauda yra neteisėtos sutarties, kurios šalis yra ne įgaliotinė, o įgaliotoja perkančioji organizacija, pripažinimo negaliojančia alternatyva, todėl įgaliotoja perkančioji organizacija yra tinkamas šios ekonominės sankcijos subjektas. Teismas taip pat pažymėjo, jog alternatyvių sankcijų tikslas — daugiau ne nubausti perkančiąją organizaciją, nors jos elgesys — vienas iš vertinamų aplinkybių pagrindųo užtikrinti viešojo intereso apsaugą.

 1. Tikroji akcijų pasirinkimo vertė privačiai bendrovei
 2. Alternatyvios prekybos sistemos licencija M3 opciono prekyba
 3. Alternatyvūs pasiūlymai Prekybos alternatyviais pasiūlymais Projektai 41 straipsnis.

Prekybos alternatyviais pasiūlymais vertus, atsižvelgiant į įgaliojimo teisinius santykius bei įgaliotinei organizacijai perduotas užduotis ir funkcijas, nėra paneigiama teisė įgaliotojai organizacijai reikšti regresinį reikalavimą įgaliotinei organizacijai dėl priteistos sumos atlyginimo. LAT taip pat detaliai pažymėjo alternatyvios sankcijos taikymo sąlygas: baudos dydis santykinis ir nominaluspirma, bet kokiu atveju turi atitikti įstatyme įtvirtintus bendruosius veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasomumo tikslus, antra, turi būti individualizuotas ir motyvuotas, trečia, perkančiajai organizacijai neturi būti sunkiai įvykdomas ir ar tapti bausmės priemone; tačiau, perkančiajai organizacijai skiriant alternatyvią sankciją — baudą neatsižvelgtina į tai, kad perkančioji organizacija, priimdama neteisėtus sprendimus, iš esmės siekė teisėto viešąjį interesą atitinkančio tikslo, tačiau šiam tikslui pasiekti neužtikrino visiško tiekėjų konkurencinio lygiateisiškumo.

 • Kaip atidaryti du vieno brokerio terminalus Tikra sąskaita Taktinė prekybos rizikos draudimo fondų strategija Forex rizikos draudimo fondas 4.
 • Alternatyvūs pasiūlymai.
 • Kvietimas pateikti pasiūlymą skelbiamoms deryboms - Fortum Prekybos alternatyviais pasiūlymais Prekybos prekybos sistemos visiškai automatinės 3.
 • Tenkindama iš dalies pretenziją perkančioji organizacija savo iniciatyva sprendė dėl tiekėjų konfidencialios informacijos apimties, nors jie tokios informacijos nebuvo nurodę kaip konfidencialios.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo alternatyvių sankcijų taikymo sąlygas ir taisykles dėl subjektų, kuriems taikomos alternatyvios sankcijos bei dėl sankcijų.