Suderinti prekybos sistemos duomenys


Statistinė informacija yra informacijos šaltinis valstybės ir Europos Sąjungos ES institucijoms, įvairioms tarptautinėms organizacijoms ir privatiems ūkio subjektams, planuojant gamybą, tiriant rinką, prognozuojant ir analizuojant Lietuvos ūkio raidą. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti.

Užsienio prekybos statistika rengiama pagal dviejų tyrimų — Ekstrastato ir Intrastato — duomenis. Šios statistikos objektas yra į Lietuvos Respublikos statistinę teritoriją įvežamos ir iš jos išvežamos prekės.

suderinti prekybos sistemos duomenys

Ekstrastatas apima Lietuvos prekybos su ne ES šalimis duomenis, kurių šaltinis yra muitinės deklaracijos. Intrastatas — duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema, kurios duomenų šaltinis yra Intrastato ataskaitos.

Užsienio prekybos statistiką apibūdina keturi rodikliai: eksportas, importas apibrėžia prekybos apimtis su ne ES šalimis, o išvežimas, įvežimas apibūdina prekybą su ES valstybėmis.

Eksportuotos ar išvežtos prekės yra paskirstytos pagal šalį gavėją.

Šios srities kokybiškus, savalaikius ir tarp visų valstybių narių palyginamus statistinius duomenis turi teikti Europos statistikos sistema toliau — ESS 1. Skleidžiama ESS verslo statistika turėtų būti remiamasi priimant sprendimus dėl žiniomis ir inovacijomis grindžiamos rinkos ekonomikos, gerinant mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes patekti į bendrąją rinką ir skatinant verslumą ir konkurencingumą. Reglamento projekte numatyta sujungti verslo statistikai taikomus statistikos reikalavimus ir šios srities teisės aktus ir taip juos suderinti bei supaprastinti ir sumažinti naštą įmonėms. Esama Europos verslo statistikos rengimo sistema suskaidyta į atskirus konkrečioms sritims skirtus teisės aktus.

Importuotos prekės skirstomos pagal jų kilmės šalį, o įvežtos — pagal šalį siuntėją. Bendrai užsienio prekybai apibūdinti naudojamos eksporto ir importo sąvokos.

suderinti prekybos sistemos duomenys

Intrastatas — duomenų apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema. Prekės — bet kuris kilnojamasis turtas, įskaitant elektros srovę.

Vos prieš mėnesį prisijungėme prie Žaliojo miesto susitarimo, kuris labai aiškiai rodo, kuria kryptimi mes, kaip miestas turime judėti. Žiedinė ekonomika yra viena tų krypčių. Įvairiuose verslo procesuose susidaranti šilumos energija, kuri juose nėra panaudojama, o tiesiog išmetama į orą, vadinama atliekine. Pavyzdžiui, duomenų centruose yra išmetamas iki 25 Celsijaus laipsnių ar aukštesnės temperatūros sušilęs oras. Išmetamo oro šilumą būtų galima paimti ir atiduoti į šilumos tinklus, tiesa, tam pirmiausiai reikėtų investuoti į šilumos siurblius.

Eksportas — prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos statistinės teritorijos į ne ES šalį. Importas — prekių įvežimas į Lietuvos Suderinti prekybos sistemos duomenys statistinę teritoriją iš ne ES šalies. Išvežimas — prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos statistinės teritorijos į ES valstybę.

suderinti prekybos sistemos duomenys

Įvežimas — prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos statistinę teritoriją iš ES valstybės. Šalis partnerė — eksporto ir išvežimo atveju tai yra šalis gavėja, importo atveju — prekės kilmės šalis, įvežimo atveju — šalis siuntėja.

suderinti prekybos sistemos duomenys

Intrastato ataskaitas privalo teikti Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurie įveža arba išveža prekes iš Lietuvos Respublikos į ES valstybes ir viršija nustatytas Intrastato ataskaitos teikimo ribas. Pagal HS suderinti prekybos sistemos duomenys ženklų lygiu — nuo m. Pagal KN 8 ženklų lygiu — nuo m.

suderinti prekybos sistemos duomenys