Įvairovės ir įtraukties strategija 2022 m. Naujienos : Etninių tyrimų institutas


Strategijos įgyvendinimo planas - m.

VU įvairovės ir lygių galimybių metų strategijos įgyvendinimo plano m. Įvairovės ir lygių galimybių Vilniaus universitete m. Analizė sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: pirmojoje aptariami nediskriminavimo ir lygių galimybių principai Lietuvos teisinėje bazėje, antrojoje — lygių galimybių principų įgyvendinimas universitete, trečiojoje pateikiami duomenys pagal diskriminacijos pagrindus, nustatytus Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse DK.

Įvairovės ir lygių galimybių situacijos Vilniaus universitete m.

australijos opcionų prekybos forumas

Pirmojoje šios stebėsenos dalyje pateikiami duomenys pagal diskriminacijos pagrindus, nustatytus Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse DK. Stebėsena pagal šiuos diskriminacijos pagrindus pasirinkta siekiant užfiksuoti jau dabar turimą universiteto įvairovę, permąstyti, kaip būtų galima sąmoningai ją didinti ir plėsti bei lygia greta užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą.

Antrojoje stebėsenos dalyje pateikiamos veiklos ir tarptautiniai projektai, susiję su lygių galimybių sritimi. Teksto gale yra pateikiamos išvados.

Įvairovės ir įtraukties užtikrinimas darbo vietoje Microsoft Team spalio 30, Kurti darbo vietas, vadovaujantis kultūrinės įvairovės ir įtraukties principais — ne tik siekti teisingumo.

VU lyčiai jautrios kalbos gairės VU lyčiai jautrios kalbos gairės VU lyčiai jautrios kalbos gairės yra dokumento projektas, apibrėžiantis lyčiai jautrios kalbos naudojimo variantus rašytinėje ir sakytinėje kalboje universitete.

Paskelbtos bendruomenėje, gairės yra diskusijos pradžia ir dėmesio atkreipimas į svarbias lyčių ar kitų tapatybių diskriminacijos, nelygiateisiškumo, nepagarbos problemas.

  • Mums reikia įtraukties ir įvairovės, kad galėtume siekti veiklos rezultatų, įgyvendinti viziją ir tapti mūsų pramonės šakos integracijos ir įvairovės pavyzdžiu.
  • Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygybė Lygios galimybės Lygybės įvairovė ir įtraukties strategija, Strategijos įgyvendinimo planas - m.

Lyčiai jautrios kalbos naudojimas yra ir bus rekomendacinio pobūdžio, siekiant kalbinio sąmoningumo ir jautrumo lyčiai bei įvairovei skatinimo universiteto bendruomenėje. VU lyčiai jautrios kalbos gairės yra viena iš m. Senato nutarimu Nr. SPN-6 patvirtintos Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių strategijos metams veiklų.

nutarimu Nr

Šias gaires parengė Bendruomenes vystymo skyrius, bendradarbiaudamas su universiteto mokslininkais -ėmis : prof. Natalija Arlauskaite Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutasprof.

Lietuvos dokumentuose valstybinėje švietimo m strategijoje spalis Valstybinė šVietimo strategija — m. Vilnius Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 2 dalimi, n u t a r i a: 1 straipsnis. Valstybinėje švietimo — metų strategijoje nurodomas tikslas — padaryti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovei kelti, veržliam ir savarankiš-kam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

Loreta Vaicekauskiene Filologijos fakultetasprof. Jurgiu Pakeriu Filologijos fakultetasdr.

Strategijos įgyvendinimo planas 2020 - 2022 m.

Vuk Vukotic Filologijos fakultetasdokt. Akvile Giniotaite Filosofijos fakultetas.

s t a r prekybos sistema nemokamai atsisiųsti

VU lyčiai jautrios kalbos gairių dokumento projektą galite rasti čia. Projekte dalyvauja 11 partnerių iš 9 Europos valstybių.

Įtrauktis ir įvairovė – būtina „Eaton“ veiklos ir reputacijos standartų sąlyga

Vilniaus universitetas yra vienas iš jų. SPEAR iškelia uždavinius: Išplėsti institucijų, įgyvendinančių Lyčių lygybės planus, skaičių Pašalinti kliūtis ir barjerus moterų karjeros realizavimui universitetuose Pagerinti lyčių balansą universitetų sprendimų priėmimų lygmenyje Stiprinti lyčių dimensiją moksliniuose tyrimuose Lyčių lygybės planas Gender Equality Plan GEP yra politikos instrumentas, skirtas paskatinti kultūrinius ir institucinius pokyčius organizacijoje.

  • Lietuvos gyventojų apklausos nuostatų įvairių etninių ir socialinių grupių atžvilgiu rezultatai.
  • Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygybės įvairovė ir įtraukties strategija.

VU Filosofijos fakulteto lyčių lygybės planą galite rasti čia. VU Komunikacijos fakulteto lyčių lygybės planą galite rasti čia.

yahoo dvejetainis variantas

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lyčių lygybės planą galite rasti čia. VU Verslo mokyklos lygių galimybių planą lyčių lygybės planą galite rasti čia.

  1. Pivot point binary parinktys
  2. Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.
  3. Naujienos : Etninių tyrimų institutas
  4. Mokymai | Personalo valdymo profesionalų asociacija

Kiekvienas iš mūsų esame įvairovės ir įtraukties strategija 2022 m, kad savo žodžiais ar veiksmais patys neprisidėtume prie priešiškos aplinkos specifiniam asmeniui ar grupei kūrimo.

Jeigu patyrėte ar pastebėjote seksualinio priekabiavimo atvejį, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar kitų diskriminacinių pagrindų, kviečiame apie tai drąsiai pranešti į Pasitikėjimo liniją. Kiekvieną atvejį tirs savo srities specialistai, garantuodami visišką konfidencialumą.